Cty Đại Nghĩa

Công tác bảo vệ môi trường chuyển biến rỏ rệt

Thứ hai - 21/12/2020 07:21
Trong 5 năm gần đây việc bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có bước chuyển biến rõ rệt, đạt những kết quả nhất định. Các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường mà Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra cho giai đoạn 2016-2020 đến nay đã hoàn thành xuất sắc
Công tác bảo vệ môi trường chuyển biến rỏ rệt
 
Téc mẫu nước thải

Téc mẫu nước thải

 

Cán bộ Trung tâm  lấy mẫu nước sau xử lý tại Nhà máy  nước thải Tân Uyên

Kết quả tích cực

Từ 2016-2020, đả bảo chất lượng  thành phần môi trường của tỉnh Bình Dương cải thiện so nhiều với giai đoạn 2010-2015. Cụ thể  đánh giá chỉ số chất lượng nước mặt sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Bé rấ tốt hơn so với các năm trước, đả đạt yêu cầu cấp nước sinh hoạt (cần xử lý phù hợp). Sông Thị Tính chất lượng nước cải thiện so với giai đoạn 2010-2015, chất lượng đạt yêu cầu tưới tiêu. Chất lượng nước mặt các kênh rạch cải thiện hơn so với các năm trước đây nhưng vẫn còn một số vị trí bị ô nhiễm hữu cơ.

Đối với nước dưới đất, kết quả quan trắc cho thấy mực nước tại các tầng chứa nước dưới đất trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 tương đối ổn định và có xu hướng tăng. Tỉnh đã ban hành và thực hiện vùng cấm, vùng hạn chế khai thác đã góp phần làm giảm việc lượng nước khai thác, cho thấy nước dưới đất đang có dấu hiệu phục hồi, chất lượng nước dưới đất tại hầu hết các vị trí quan trắc còn tương đối tốt. Đối với môi trường không khí, tiếng ồn, kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí đạt quy chuẩn cho phép ở hầu hết các chỉ tiêu quan trắc. 

2016-2020, Bình Dương đã lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hạn chế đầu tư bên ngoài khu cụm công nghiệp, các dự án đầu tư có ngành nghề gây ô nhiễm môi trường, các ngành nghề gia công sử dụng nhiều lao động. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Bảo đảm 100% các dự án đầu tư mới và 100% các khu cụm công nghiệp khi đi vào hoạt động có hệ thống xử lý và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đội kiểm tra liên ngành đột xuất về môi trường để phản ứng nhanh. Tăng cường kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp có dấu hiệu xả thải ra môi trường không qua xử lý; đẩy mạnh kiểm soát các nguồn thải có lưu lượng từ 500 m3/ngày trở lên thông qua hệ thống quan trắc nước thải tự động, camera quan sát và thiết bị lấy mẫu tự động. Đến nay đã có 98/100 nguồn thải được lắp đặt, kiểm soát được hơn 150.000m3 nước thải/ngày, chiếm 80% tổng lượng nước thải trên địa bàn tỉnh. Song song đó, tỉnh đã tập trung xử lý dứt điểm 269/269 cơ sở nằm trong danh sách cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện di dời được gần 250 cơ sở ô nhiễm môi trường nằm trong khu dân cư, đô thị phía Nam của tỉnh.

 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý


Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác bảo vệ môi trường cũng còn một số tồn tại, hạn chế và gặp không ít thách thức trong. UBND tỉnh đã kiến nghị Trung ương sớm ban hành Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), trong đó nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện để hệ thống pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường được thống nhất, đáp ứng yêu cầu, hài hòa, đồng bộ với các Luật Đầu tư, Tài nguyên nước, Khoáng sản, Xây dựng.

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, UBND tỉnh đã kiến nghị Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tổng kết Chương trình bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020, sớm ban hành Chương trình bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng đã đề nghị HĐND tỉnh ban hành kịp thời, đầy đủ các nghị quyết chuyên đề, cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường nhằm giúp cho công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh sát với tình hình thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, cũng như góp phần tích cực vào việc bổ sung cơ chế, chính sách của Trung ương. Đồng thời xem xét và phê chuẩn Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2021-2025 xem xét, ưu tiên bố trí vốn ngân sách địa phương cho các công trình, dự án trọng điểm về môi trường nhằm khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết